برگزاری مسابقات شنا جام رمضان 1403

بنام خدا مسابقات شنا جام رمضان با همکاری و پشتیبانی شرکت تناوب در استخر مجموعه ورزشی باران برای متولدین 1385 الی 1378 و 1378 به پایین در بخش آقایان و بانوان برگزار شد مقام اول : خانمها یکتا رجبی و محدثه محمدی – آقایان صدرا قایینی و مجتبی مرادی مقام دوم :خانمها زینب قدمی و […]

جلسه هیات تنیس شهرستان شهربابک

  جلسه بسیار عالی توسط رئیس هیات تنیس خاکی شهرستان شهربابک جناب آقای هاوشکی با مدیریت مجموعه ورزشی باران خانم دکتر ابراهیمی و جناب خورسندی و تعدادی از تنیسورهای شهرستان شهربابک برگزار گردید. در این جلسه بر حرفه ای شدن این ورزش مهیج و کمتر شناخته شده در شهرستان تاکید شد و راههای ارتقا و […]