جلسه هیات تنیس شهرستان شهربابک

  جلسه بسیار عالی توسط رئیس هیات تنیس خاکی شهرستان شهربابک جناب آقای هاوشکی با مدیریت مجموعه ورزشی باران خانم دکتر ابراهیمی و جناب خورسندی و تعدادی از تنیسورهای شهرستان شهربابک برگزار گردید. در این جلسه بر حرفه ای شدن این ورزش مهیج و کمتر شناخته شده در شهرستان تاکید شد و راههای ارتقا و […]